Gebruiksvoorwaarden

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Van Daalen Woninginrichting. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Van Daalen Woninginrichting enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
Van Daalen Woninginrichting kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectueel eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Van Daalen Woninginrichting. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Van Daalen Woninginrichting is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Daalen Woninginrichting. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cache geheugen van de browser.

Veiligheid
Op de website van Van Daalen Woninginrichting zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel on line als off line. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Van Daalen Woninginrichting werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar .

Links
De website van Van Daalen Woninginrichting bevat links naar andere sites. Van Daalen Woninginrichting oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De gebruiksvoorwaarden van de website van Van Daalen Woninginrichting heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen
Van Daalen Woninginrichting behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *